Poolse ambassadeur bezoekt Vesting Naarden

SONY DSCOp vrijdag 20 januari bezocht Dr. Janusz Stanczyk, ambassadeur van Polen, en een van zijn stafleden de mooie Vesting van Naarden.
Bestuursleden en de Ambassadeur van de Stichting Poolse Weeskinderen lieten hen de Vesting in al haar facetten zien, o.a. het Vestingmuseum, de Grote Kerk en de Sint Vituskerk werden bezocht. Op de foto het bezoek aan het Comenius Museum, alwaar het bestuur van de Stichting Comenius een warme ontvangst aan het gezelschap heeft geboden.