Beren voor Polen

DSC00996Op 7 april 2014 hebben wij een gift ontvangen van Gaby Dekkers. Jan Grootswagers een berenliefhebber heeft in 30 jaar zo’n 200 beren verzameld. Gaby heeft ooit op kamers gewoond bij de heer Grootswagers. Toen hij op 7 februari j.l. op 81 jarige leeftijd overleed heeft Gaby zich ontfermd over de 200 tellende berenverzameling. Ook de Stichting Poolse Weeskinderen mocht een deel van de verzameling ontvangen. Zo’n 20 beren zullen hun weg gaan vinden naar Polen en knuffel worden voor de kleinste kinderen.