Hoe het begon

Hoe het begon

 

Op uitnodiging van Stichting Burgerzin Naarden (organisator van onder meer de Sinterklaasintocht in de vestingstad), kwamen in november 1990 42 kinderen uit twee Oost-Poolse staatsweeshuizen een week vakantie in en rond Naarden vieren.

De kinderen en hun 7 begeleiders logeerden bij gastgezinnen.

 

Gezien de periode van het jaar was een ontmoeting met de Goedheiligman uiteraard onderdeel van deze week. Die vond plaats in Hotel Jan Tabak te Bussum. Met hulp van    

vele sponsoren slaagden de organisatoren en de gastouders erin deze vakantie voor de kinderen tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken. De jonge gasten vertrokken uiteindelijk met niet alleen enkele presentjes van de Sint maar waren tevens veelal in nieuwe kleren gestoken. Verder was hun bus volgestouwd met  kleding, voedsel en (toen nog in Polen een noviteit) een videorecorder voor elk tehuis!

 

Het jaar daarop bracht een van de gastouders samen met zijn gezin in de zomervakantie een bezoek aan zijn “gastdochters” en nam hen mee voor een weekje kamperen in eigen land. Geconfronteerd met de andere kinderen uit de twee tehuizen (in 1991 120 nu 90

in de leeftijd van 3 tot 23 jaar) alsmede de staat waarin beide gebouwen verkeerden, groeide de wens om ook ter plaatse hulp te kunnen bieden.

 

Na een geslaagde eerste actie waardoor, dankzij de medewerking van enkele Super-markten in ‘t Gooi, een goedgevulde vrachtwagen richting Polen kon worden gestuurd werd in 1993 besloten tot het oprichten van “Stichting Poolse Weeskinderen Naarden” (SPWS)

 

De Stichting

 

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van twee tehuizen in Garbόw (Karboef) en

Puławy (‘Poe-wa-vuh’). Er wordt geheel gedraaid op de inzet van vrijwilligers.

Middelen werden en worden op velerlei wijzen verkregen, bijvoorbeeld door verkoop van spulletjes op braderieёn, een jaarlijks Benefietconcert, sponsordiners, bridgedrives, bezoeken van Sinterklaas aan particulieren en instellingen en het aanschrijven van particuliere fondsen en serviceclubs.

Tot en met 2016 werd op die wijze ruim €. 450.000,– in geld en natura bijeengesprok-

keld  waarvan ca. €. 7.500 opging aan noodzakelijke kosten, waaronder 1 klein en 3 grote transporten.    

 

SPWN is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn. Jaarlijks stelt een accountant om niet de jaarrekening op. Deze wordt op verzoek aan donateurs toegezonden.  

 

Een kleine greep uit wat is er in  24 jaar zoal is gedaan/bereikt:

De keuken van het (grootste) huis in Puławy is vernieuwd (werkelijk álles was daaraan kapot) en kindvriendelijk meubilair voor de eetzaal aangeschaft alsook 61 bedden en bureau’s (+ toebehoren) om huiswerk aan te maken. In de tuin, rondom het tehuis werden  2 keer prachtige, in Polen gekochte,  speeltoestellen geplaatst, computers werden aangeschaft en na intensief gebruik vernieuwd.                                                                                                                    In Garbόw (het kleinste huis) werd een complete nieuwe keuken geïnstalleerd, voorzet-

ramen vernieuwd, een kostbare industriёle wasmachine aangeschaft, het dak hersteld en een gymzaal met alle benodigde apparatuur en speeltoestellen ingericht. Prachtige 

buitenspeeltoestellen werden op kosten van SPWN aangeschaft en na volledig te zijn opgespeeld vernieuwd.

 

In beide huizen hebben de noodzakelijke aanpassingen aan het sanitair plaatsgevonden en zijn flatjes voor oudere kinderen gerealiseerd waarin ze kunnen leren zelfstandig te zijn onder de paraplu van het tehuis. Voor schoolmaterialen en leerboeken wordt ook jaarlijks geld naar Polen overgemaakt.

 

Stichting Bouworde Nijmegen heeft in de afgelopen jaren met behulp van vele jonge vrijwilligers uit meerdere landen in opdracht en op kosten van SPWN de genoemde + vele andere verbouwingen uitgevoerd.  

 

Daarnaast bestaat de hulp jaarlijks voor circa EURO 9.000,– uit salariskosten inzake Engelse les/remedial teaching voor gemotiveerde bewonertjes, een gezamenlijke vakan-

tie in eigen land , persoonlijke kerstcadeaus voor  kinderen en begeleiders plus de nodige kleding en schoenen.

 

In 1996 kon de Stichting twee, in goede staat verkerende, tweedehands minibusjes aanschaffen. Deze werden door vrijwilligers naar Polen gereden en waren, uiteraard, tot de nok toe gevuld met hulpgoederen. In 2005 (toen het busje in Garbόw op instorten stond) doneerde SPWN EURO 6.000,– als bijdrage voor de aanschaf van een nieuw exemplaar. Drie keer verzorgden transporteurs van naam voor een prikkie of zelfs gratis een transport. Ook werd SPWN door een schenking in natura van een elektrische rolstoel (waarde: EURO 12.000,–) in staat gesteld de zwaar gehandicapte zoon van de tuin/klusjesman van het grote tehuis een grotere mobiliteit te bezorgen.

 

Financieel/verantwoording

 

Aangezien voor deze Poolse tehuizen de staatssubsidie marginaal is, blijft hulp broodnodig. Bestuursleden en vrijwilligers van SPWN zorgen dat er bij de hulp vanuit Naarden niets aan de strijkstok blijft hangen. De onkosten, zoals telefoon en porto, worden geheel uit eigen zak betaald. Hierboven is reeds aangegeven dat de boeken jaarlijks gratis worden gecontroleerd. Alle sponsors krijgen het jaarverslag toegestuurd.

 

Om het jaar wordt door bestuursleden (al dan niet in gezelschap van donateurs) een bezoek aan Polen gebracht. Naast nuttig contact met beide directies, en wat betreft de aan te wenden gelden een ‘vinger aan de pols’, wordt hierbij inmiddels gewoontege-trouw in beide tehuizen voor de bewonertjes een feestmaal verzorgd met alles wat normaliter niet op tafel komt, zoals cola, fruit en chocolade. Al deze (reis)kosten en uit- gaven worden volledig uit eigen zak betaald.

 

In 2015 werd, op de verzoek van de Poolse Ambassadeur in den Haag een bezoek gebracht aan de Poolse Vestingstad Zamoćś waar, met hulp van de voormalige Ambassadeur in den Haag, bezoeken aan zowel de Burgemeester alsook het plaatselijke Weeshuis waren geregeld. Besloten werd om ook dit tehuis steun te gaan bieden: Eerste aanschaf (met geld van SPWN) 4 computers + lesmateriaal. 

In 2016 kwam geheel onverwacht een vierde weeshuis in Jaworno op ons pad. Tijdens een gepland bezoek in mei 2017 wordt dit tehuis bezocht om te bezien of en hoe hard steun aldaar nodig is.

 

Naarden, februari 2017

R.V.Smelt-Verheul,

Ambassadeur SPWN