De Weeshuizen

Puławy

In een verouderd gebouw, liggend aan de grootste doorgangsweg van Puławy, leven momenteel 30 kinderen in de leeftijd van 8 – 23 jaar. Ook is er plaats voor “naschoolse opvang” voor ca. 50 kinderen.  Ter uitvoering van een nieuwe wet, die beoogt niet meer dan max. 15 kinderen in één tehuis onder te brengen, zullen er binnen binnen 2 jaar 3 aparte ingangen worden gemaakt en op elke verdieping 10 kinderen worden ondergebracht. Mgr. Lech Piekarz,  de huidige directeur, blijft ook daarna, met hulp van vele parttime medewerkers  verantwoordelijk voor het welzijn van alle 30 kinderen.

Website van het tehuis in Puławy:  www.domdzieckapulawy.neostrada.pl

Garbów

Op een groot omhein, terrein zijn momenteel ca. 60 kinderen in de leeftijd van 2 – 25 jaar ondergebracht. 30 in een voormalig landhuis en 30 in nieuwbouw uit de jaren 90 van de vorige eeuw.  Directrice Mrs. Małgorzata Białogrzywy staat hier, met ca. 60 parttime medewerkers, garant voor een liefdevolle verzorging en begeleiding naar volwassenheid. Ook hier zal de nieuwe wet grote veranderingen met zich meebrengen en wordt gedacht aan 3 afzonderlijke gebouwen in de nabije toekomst.

De kinderen in beide tehuizen zijn van Staatswege hier geplaatst omdat de gezinnen waaruit ze afkomstig zijn niet in staat worden geacht hen een adequate opvoeding te bieden.

Naast geld voor onderhoud gebouwen,  salarissen personeel, kleding en voedsel wordt, bij gebleken geschiktheid, een minimale bijdrage verstrekt voor Hoger- en zelfs Universitair onderwijs. Vaak is hiervoor een aanvullende cursus Engels nodig waarvoor echter geen financiële ruimte is. SPWN heeft hiervoor de afgelopen jaren, naast voor rijlessen en andere cursussen, substantiële bijdragen geleverd.

Dit alles laat onverlet dat er nog steeds te weinig geld is voor zaken als computers, remedial teaching, speeltoestellen in tuinen en huizen, zwemlessen, vakanties in eigen land en Kerstcadeaus: reden voor SPWN om hierbij de helpende hand te bieden.  Reden waarom nog altijd een beroep op oude en nieuwe sponsoren moet worden gedaan.

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden 2019