Beren voor Polen

Op 7 april 2014 hebben wij een gift ontvangen van Gaby Dekkers. Jan Grootswagers een berenliefhebber heeft in 30 jaar zo’n 200 beren verzameld. Gaby heeft ooit op kamers gewoond bij de heer Grootswagers. Toen hij op 7 februari j.l....